VÅRA SCENER

Våra scener är enkla att bygga, går att placera i stort sett var som helst, och fungerar till de flesta evenemang. De kan kombineras, byggas ut och anpassas för olika typer av evenemang. En scen för festivalen, en annan för torgmötet, eller med catwalk för modevisningen – allt går att ordna. Våra scentekniker monterar scenen åt dig! Till skillnad från de så kallade ”mobilscenerna” kan våra scener anpassas efter kundens önskemål. Till exempel kan vi anpassa höjden på scenpodierna efter ditt önskemål – en lägre höjd för ett intimare evenemang, eller högre för den riktiga scenkänslan när det är mycket folk i publiken. Våra scener har inte heller samma begränsning på tillgänglighet eller framkomlighet och kan även monteras inomhus i ishallar eller arenor.

Våra scener är enkla att bygga, går att placera i stort sett var som helst, och fungerar till de flesta evenemang. De kan kombineras, byggas ut och anpassas för olika typer av evenemang.


En scen för festivalen, en annan för torgmötet, eller med catwalk för modevisningen – allt går att ordna. Våra scentekniker monterar scenen åt dig!

Till skillnad från de så kallade ”mobilscenerna” kan våra scener anpassas efter kundens önskemål.
Till exempel kan vi anpassa höjden på scenpodierna efter ditt önskemål – en lägre höjd för ett intimare evenemang, eller högre för den riktiga scenkänslan när det är mycket folk i publiken.

Våra scener har inte heller samma begränsning på tillgänglighet eller framkomlighet och kan även monteras inomhus i ishallar eller arenor.

Scenpodier

Vi använder scenpodier av det mångsidiga systemet från Nivtec.

Nivtec är en producent av scener och läktare för evenemangsbranschen. Baserat på det revolutionerande groove-tongue-systemet kan små konstruktioner upp till stora scener ställas upp på nolltid med mycket färre ben än på traditionella scenpodier då dessa hakas i varandra för en stabilare konstruktion.

Scenhöjden kan anpassas efter behov, från 20 centimeter upp till 1,2 meter som standard (andra höjder på förfrågan).

Till detta system kan vi även montera räcken, trappor, scenintäckning och ramper för högsta flexibilitet.

SPECIFIKATION

Mått: 2×1 m per standardpodie
Lastkapacitet: 750kg/kvm
Vikt: ca. 33kg/2x1m podie
Scenyta: 0,5-56 kvm 
Golvhöjd: fr. 0,2m – 1,2 m (standard)

Scen 12

Vår minsta scen är framtagen för evenemang som torgmöten och mindre event där en stor scen för ett helt band inte behövs. Fördelen är att den byggs och rivs snabbt.
Allt för att kunna återställa platsen efter evenemanget så snart som möjligt!

Takduken består av en PVC-belagd polyesterduk som tagits fram specifikt för denna scen. Sidor och baksida täcks sedan in med ett vindgenomsläppande tyg.

Scenhöjden kan anpassas efter behov, från 30 centimeter upp till 1 meter. På sidorna kan vingar byggas på för flygning av Line Array system.

SPECIFIKATION

Yttermått: 4,6m x 3,6 m (utan vingar) 
                   6,6m x 3,6 m (med vingar)
Totalhöjd: 4,5 m (standard)
Clearance: 3 m (standard)
Scenyta: 12 kvm
Golvhöjd: fr 0,3m – 1 m
Vikt: 315kg

Scen 36

Vår mellanstora scen är framtagen för de evenemang där en fullstor festivalscen inte behövs, och har fördelen att den byggs och rivs snabbare. Allt för att snabbare kunna återställa platsen efter evenemanget!

Takduken består av en PVC-belagd polyesterduk som tagits fram specifikt för denna scen. Sidor och baksida täcks sedan in med ett vindgenomsläppande tyg.

Scenytan kan anpassas efter behov, och kan utan problem utökas till 6×6 meter. Även scenhöjden går att anpassa från 30 centimeter upp till 1 meter. På sidorna kan vingar byggas på för flygning av Line Array system. 

SPECIFIKATION

Yttermått: 6,6 x 6,6 m (utan vingar)
                   8,6 x 6,6 m (med vingar)
Totalhöjd: 5,6 m
Clearance: 4,3 m (utan podier)
Scenyta: 30 kvm (standard)
Golvhöjd: fr. 0,3 – 1 m
Vikt: 410 kg (utan podier)

Scen 50

Vår stora scen ger ett seriöst och kraftigt uttryck för de stora evenemangen!

Takduken består av PVC-belagd polyesterduk som anpassats specifikt för denna scen.
Sidor och baksida täcks in med ett vindgenomsläppande tyg med öppningar på sidornas bakkant för trappor.

På sidorna kan vingar byggas på för flygning av Line Array system.

Lastramp och extra trapp finns som tillval.

SPECIFIKATION

Yttermått: 9 x 7 m (utan vingar)
                 14 x 7 m (med vingar)
Totalhöjd: 7,4 m
Clearance: 5,1 m
Scenyta: 36,3 kvm (standard)
Golvhöjd: 1,2 m
Vikt: 2300 kg

Läktare 48

Mobil läktare som är enkel och snabb att bygga. Denna variant är ett helt verktygslöst system. Läktaren är uppdelad i 3 sektioner samt en trappsektion som kan monteras på höger eller vänster sida. Välj mellan 1-3 sektioner beroende på antal sittplatser som önskas. Med plats för upp till 50 vuxna eller 60 barn.

SPECIFIKATION

Mått LxB: 6,7 x 3,5m
Totalhöjd: 2,47m (inkl staket)                           1,8m (översta bänken)
Antal sittplatser: 50
Antal rader: 4
Trapp: 1 (monteras på höger eller vänster sida)

Meny