Allmänna Villkor

Följande villkor gäller vid hyra av utrustning från Panic Ljud & Scenteknik AB om inget annat har överenskommits:

 • Samtliga priser på hemsidan är inklusive moms.
 • Samtliga priser avser ett dygn, för flerdagarshyra var god kontakta oss för offert.
 • Hyresbeloppet skall erläggas kontant vid hyresperiodens början.
 • Betalning mot faktura kan ske efter överenskommelse och sedvanlig kreditprövning (Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 40 kr).
 • Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl och ej låna ut eller byta ut den eller lämna den obevakad.
 • Hyrestagaren ansvarar till fullo för hyrd utrustning från upphämtningstillfället tills dess att samtlig utrustning returnerats. Detta gäller vid tex brand, stöld, vandalisering, transportskador, oavsett om skadan beror på vållande eller våda (olyckshändelse).
 • Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen är försäkrad till sitt fulla värde mot alla risker, från att utrustningen lämnar Panic till det att den återlämnas till Panic.
 • Hyrestagaren är ensam ansvarig för all skada som uppstår på förhyrda varor, oavsett om skadan beror på vållande eller våda (olyckshändelse).
 • Om det under någon period uppstår problem med den hyrda utrustningen ring då direkt till vår jourtelefon på Tel. 016-400 99 37.
  Om detta inte görs och Panic inte får en chans att avhjälpa felet inom fyra timmar så kan inte en diskussion om hyresreduktion vid återlämningen komma ifråga.
 • Kablar återlämnas ihoprullade likt kablar var vid avhämtning, 10kr/kabel debiteras vid ej ihoprullad kabel.
 • Eventuell rengöring ombesörjs av hyrestagaren, annars debiteras kostnad för rengöring.
 • Eventuella reparationer får endast utföras av Panic eller av oss godkänd reparatör.
 • Eventuella kostnader för reparation bekostas av hyrestagaren.
 • Vid eventuella problem med utrustningen ska, för att kunna göras gällande, detta snarast anmälas till Panic för eventuellt byte. Görs ingen anmärkning anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.
 • Uthämtning av bokad utrustning –
  Hämtning utav utrustning sker på vårt lager på Nystrandsgatan 23, Eskilstuna.
  Vid bokningar för användning under helgdag hämtas dessa sista vardagen innan helg (vanligtvis fredag).
 • Tid för återlämning av hyrd utrustning –
  Återlämning sker normalt närmast efterföljande vardag kl 09:00 – 12:00, måndag – fredag.
  Vid återlämnande utav utrustning utanför dessa tider (utan vår överenskommelse) tillkommer en extra serviceavgift om 295kr.
  Försenat återlämnande av utrustning debiteras 100 % per försenad dag.
 • Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast 7 dagar före hyrestidens början annars debiteras 50 % av bokad utrustning. Avbokning samma dag debiteras 100 % av bokad utrustning.
 • Panic ansvarar för att uthyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.
 • Obs, Studentljud: Endast våra Studentljudspaket får nyttjas till studentflak. Nyttjas annan bokad utrustning utan vår överenskommelse till studentflak förbehåller vi oss rätten att ta ut mellanskillnaden för likvärdigt studentljudspaket.

Meny